Abteilung II: Rechtsangelegenheiten (Privates und öffentliches Recht)

II.1 Staatskirchenrecht und Stiftungswesen

Leitung:

Dr. Michael Sommer, Diöz.-Rechtsdirektor
Telefon: 0821 3166-7400

Sekretariat:

Melissa Englmeier
Telefon 0821 3166-7401
Telefax 0821 3166-7009
E-Mail: bfk.rechtswesen@bistum-augsburg.de

  

  

Stiftungswesen

Michael Mihl, Diöz.-Rechtsrat
Telefon 0821 3166-7430
Telefax 0821 3166-7919
E-Mail: bfk.stiftungsrecht@bistum-augsburg.de

 

 Staatskirchenrecht

Gudrun Schnitzer
Telefon: 0821 3166-7411
Telefax: 0821 3166-7919
E-Mail: gudrun.schnitzer@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Fronhof 4, 86152 Augsburg

 

II.2 Rechtsangelegenheiten weiterer kirchlicher Rechtsträger

Leitung:

Dr. Michael Sommer, Diöz.-Rechtsdirektor
Telefon 0821 3166-7400

Sekretariat:

Bettina Gantner
Telefon: 0821 3166-7431
Telefax: 0821 3166-7919
E-Mail: bfk.rechtswesen@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Fronhof 4, 86152 Augsburg

 

 

II.3 Baurecht, Nachlasswesen, Sozialrecht

Leitung:

Johanna Ruisinger, Diöz.-Oberrechtsrätin
Telefon: 0821 3166-7440

Sekretariat:

Marianne König
Telefon: 0821 3166-7441
Telefax: 0821 3166-7919
E-Mail: bau-sozialrecht-nachlasswesen@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Fronhof 4, 86152 Augsburg

 

 

 Baurecht

Ulrich Sniatecki, Diöz.-Rechtsrat
Telefon: 0821/3166-7450
Telefax: 0821 3166-7919
E-Mail: baurecht@bistum-augsburg.de

Sekretariat:

Christina Zäuner
Telefon: 0821/3166-7451
Telefax: 0821 3166-7919
E-Mail: baurecht@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Fronhof 4, 86152 Augsburg

 

II.4 Grundstücks-, Nachbar-, Mietrecht

Leitung:

Dr. Michael Sommer, Diöz.-Rechtsdirektor
Telefon 0821 3166-7400

Sekretariat:

Bettina Gantner
Telefon: 0821 3166-7431
Telefax: 0821 3166-7919
E-Mail: bfk.rechtswesen@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Fronhof 4, 86152 Augsburg

 

 Mietwesen

Ernst Kommer
Telefon: 0821 3166-7421
Telefax: 0821 3166-7429
E-Mail: mietwesen@bistum-augsburg.de

 

Eva Weber
Telefon: 0821 3166-7421
Telefax: 0821 3166-7429
E-Mail: mietwesen@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Fronhof 4, 86152 Augsburg

 

II.5 Urheber- und Medienrecht, weitere Rechtsbereiche

Leitung:

Peter Kindermann, Diöz.-Oberrechtsrat
Telefon: 0821 3166-7370
E-Mail: peter.kindermann@bistum-augsburg.de

Sekretariat:

Stephanie Higl
Telefon: 0821 3166-7371
Telefax: 0821 3166-7379
E-Mail: stephanie.higl@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Böheimstraße 8, 86153 Augsburg

 

II.6 Besoldungswesen

Leitung:

Dr. Michael Sommer, Diöz.-Rechtsdirektor
Telefon: 0821 3166-7400

Sekretariat:

Melissa Englmeier
Telefon 0821 3166-7401
Telefax 0821 3166-7009
E-Mail: bfk.rechtswesen@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Fronhof 4, 86152 Augsburg

 

Besoldungsstelle für Priester, Diakone und weltliche Diözesanmitarbeiter/-innen

Sachgebietsleitung:

Manfred Schmidbaur
Telefon: 0821 3166-7510
Telefax: 0821 3166-7539

E-Mail:

Für Angelegenheiten Priester und Pfarrhaushälterinnen:
besoldung.priester.pfhh@bistum-augsburg.de
Für Angelegenh. weltl. Mitarbeiter/-innen und Ständige Diakone:
besoldung.weltliche.mitarbeiter@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Kornhausgasse 2, 86152 Augsburg

     

Besoldungsstelle für Personal ortskirchlicher Stiftungen

Sachgebietsleitung:

Hermann Berchtenbreiter
Telefon: 0821 3166-7540

Sekretariat:

Sonja Wörle
Telefon: 0821 3166-7541
Telefax: 0821 3166-7549
E-Mail: besoldung-kirchenstiftungen@bistum-augsburg.de

Postanschrift:
Büro:

Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg
Heilig-Kreuz-Straße 3, 86152 Augsburg

 

 

II.7 Kath. Kirchensteueramt