C-Kurs

22.09.2018 08:30 bis 30.08.2022 10:00
  C-Kurs-Tage 2021-2022: 23. Januar 2021; 27. Februar 2021; 27. März 2021; 17. April 2021; 22. Mai 2021; 19. Juni 2021; 17.Juli 2021; 25. September 2021; 16. Oktober 2021; 13. November 2021; 18. Dezember 2021; 22. Januar 2022; 19. Februar 2022; 26. März 2022=Vorprüfung; 08./09. April 2022=Vorprüfung; 30 April 2022; 21. Mai 2022; 25. Juni 2022; 27./28./29. Juni 2022 Hauptprüfung Chorleitung; 16. Juli 2022= Klausur; 21./22./23. Juli 2022 Hauptprüfung
> Artikel lesen
21.09.2019 08:30 bis 24.07.2021 18:00
C-Kurs-Tage 2020 sind: 18.01.2020; 15.02.2020; 14.03.2020; 04.04.2020; 09.05.2020; 20.06.2020; 18.07.2020; 19.09.2020; 10.10.2020; 14.11.2020; 12.12.2020 C-Kurs-Tage 2021 sind: 23.01.2021; 27.02.2021; 20.03.2021; 17.04.2021; 23.04.2021 (Vorprüfung Chorleitung); 24.04.2021 (Vorprüfung Klavier, Singen, Orgelspiel), 08.05.2021; 12.06.2021; 17.07.2021 (Klausur); 22./23./24.07.2021 (Hauptprüfung)  
> Artikel lesen
18.07.2020 06:45 bis 30.01.2021 13:00
C-Kurs-Tage 2020: 18.07.2020; 26.09.2020; 31.10.2020; 12.12.2020; C-Prüfung 2021: 18./19./20.01.2021 (Chorleitung); 23.01.2021 (Klausur); 28./29./30.01.2021 (Hauptprüfung)
> Artikel lesen